Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 3 văn bản

Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13

Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, VLN và công cụ hỗ trợ

Ngày ban hành: 12/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 17/LCT

Pháp lệnh quy định cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy và chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan phòng cháy và chữa cháy.

Ngày ban hành: 05/04/1963

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Pháp lệnh 53/PL

Pháp lệnh số 53 ngày 27 tháng 9 năm 1961 của UBTV Quốc hội về việc quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành: 04/10/1961

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ