• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 04/10/1961
Pháp lệnh số 53 ngày 27 tháng 9 năm 1961 của UBTV Quốc hội về việc quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy
Số ký hiệu 53/PL Ngày ban hành 04/10/1961
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực