• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/11/2013
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
Số ký hiệu 40/2013/QH13 Ngày ban hành 22/11/2013
Loại văn bản Văn bản luật Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực