Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 07/VBHN-BCA Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 21/02/2014
2 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. 22/11/2013 Quốc hội
3 07/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, VLN và công cụ hỗ trợ 12/07/2013
4 39/2009/NĐ-CP Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp 23/04/2009
5 29/2008/NĐ-CP Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 14/03/2008
6 130/2006/NĐ-CP Nghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 08/11/2006
7 09/2006/NĐ-CP Nghị định số 09/2006/NĐ-CP Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng 16/01/2006
8 27/2001/QH10 Luật Phòng cháy và Chữa cháy 29/06/2001 Quốc hội
9 17/LCT Pháp lệnh quy định cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy và chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan phòng cháy và chữa cháy. 05/04/1963
10 53/PL Pháp lệnh số 53 ngày 27 tháng 9 năm 1961 của UBTV Quốc hội về việc quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy 04/10/1961