Đảng ủy Cảnh sát PCCC tỉnh tổng kết công tác Đảng năm 2016

Ngày đăng: 22/01/2017  - Lượt xem: 1910

Sáng ngày 22/01/2017, Đảng ủy Cảnh sát PCCC tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đảng ủy Cảnh sát PCCC đã tập trung lãnh đạo các mặt công tác. Thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức chấp hành pháp luật và điều lệnh CAND cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện đầy đủ chính sách cán bộ; tăng cường các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ. Chăm lo xây dựng lực lượng và các tổ chức quần chúng vững mạnh. Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, giải pháp phòng ngừa cháy, nổ và sự cố, tai nạn. Công tác phòng cháy được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm kiềm chế cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến về PCCC đã được chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, triển khai sâu rộng... Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai nhanh, kịp thời, hạn chế thiệt hại về tài sản. Công tác phối hợp với các cấp, ngành được chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có sự chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình; trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ từng bước được nâng cao; kỷ cương, kỷ luật được thực hiện nghiêm túc. Công tác tài chính, hậu cần - kỹ thuật được đẩy mạnh, phục vụ kịp thời và đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu. Trong năm 2016, Đảng ủy Cảnh sát PC&CC tỉnh đã xét, ra quyết định 94 kết nạp đảng đối với 92 quần chúng ưu tú; chuyển đảng chính thức đối với 46 đảng viên dự bị đảm bảo đúng quy định. 

          Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2017, Đảng ủy Cảnh sát PCCC tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, tác phong công tác, ý thức chấp hành pháp luật và Điều lệnh CAND cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Vĩnh Yên mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và bồi dưỡng quần chúng ưu tú nhận thức về Đảng; chỉ đạo thực hiện nghiêm điều lệnh CAND, quản lý cán bộ, chiến sỹ nhất là về chế độ thông tin, cung cấp tài liệu và phát ngôn của cán bộ, đảng viên.

Video

Chuyên mục "Toàn dân PCCC" tháng 2/2017 Toàn dân PCCC tháng 12.2016 Toàn dân PCCC tháng 11 Kỹ năng thoát nạn quán karaoke Clip cổ động 114
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website