Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/05/2016  - Lượt xem: 1366

5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã tổ chức 5 buổi tọa đàm trao đổi nội quy, cách thức thể hiện chuẩn mực, đạo đức của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trên mặt trận chống giặc lửa và liên hệ thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy .

Đảng bộ và các chi bộ thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt Đảng, đoàn thể, giao ban của tổ chức Đảng, chi bộ, các đơn vị trực thuộc với nội dung cụ thể, rõ ràng; từ đó khơi dậy và phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Đảng bộ xây dựng và tổ chức triển khai 6 chương trình, nội dung giảng dạy tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Trong đó thể hiện rõ nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, thanh niên, phụ nữ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đưa thành một nội dung triển khai trong các hội nghị chuyên đề, qua các buổi sinh hoạt giao ban đơn vị.

Trong công tác chuyên môn, Đảng bộ chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua; động viên và tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kip thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. 5 năm qua, Đảng bộ đã tổ chức khen thưởng 45 cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua của đơn vị và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.         

Việc thực hiện Chỉ thị số 03 trong Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức và ý thức của mỗi cán bộ đảng viên, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị đã đi vào nền nếp và trở thành ý thức tự giác, thiết thực. Trách nhiệm mỗi đảng viên, cán bộ được nâng lên thể hiện ở tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cũng như sự đổi mới về lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.

           

Đại tá Trần Hào Hiệp

Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Cảnh sát PCCC tỉnh

Video

Chuyên mục "Toàn dân PCCC" tháng 2/2017 Toàn dân PCCC tháng 12.2016 Toàn dân PCCC tháng 11 Kỹ năng thoát nạn quán karaoke Clip cổ động 114
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website