Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác PCCC trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 24/03/2017  - Lượt xem: 1286

Từ ngày 21/3 đến ngày 23/3/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Qua giám sát tại Cảnh sát PC&CC tỉnh và một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đánh giá:  Lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PC&CC. Bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết, Chương trình công tác PCCC&CNCH đề ra, do vậy đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH. Nhận thức của người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình cũng như người dân bước đầu đã được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc như là: Công tác tuyên truyền trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trong thời gian qua đã được tiến hành thường xuyên, liên tục, tuy nhiên công tác tuyên truyền mới có hiệu quả thực sự đối với nhóm đối tượng thuộc cơ quan, doanh nghiệp; Hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng còn hạn chế; Công tác thẩm duyệt vẫn còn gặp khó khăn do một số chủ đầu tư chưa nhận thức đúng đắn về công tác PCCC. Đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ đã xây dựng trước khi Luật PCCC có hiệu lực như: Chợ; cửa hàng xăng, dầu, gas việc hồi tố, khắc phục những tồn tại trước khi Luật PCCC có hiệu lực gặp nhiều khó khăn; Công tác điều tra các vụ án cháy, nổ còn gặp khó khăn, chồng chéo chưa rõ ràng trong công tác phối hợp giữa các đơn vị Cảnh sát PC&CC với các Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc CA tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong buổi Giám sát tại Cảnh sát PC&CC tỉnh ngày 23/3/2017 , các đại biểu chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong công tác PCCC hiện nay như: Nhận thức của một bộ phận người đứng đầu cấp ủy các cấp chưa quan tâm đến công tác PCCC; trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các đội chữa cháy dân phòng chưa đầy đủ, hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác điều tra nguyên nhân các vụ án cháy, nổ còn gặp khó khăn, do chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; kinh phí đầu tư cho hoạt động PCCC còn hạn chế; các đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm việc đóng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc…

Đồng chí Lê thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát

phát biểu kết luận sơ bộ chương trình Giám sát

Kết luận sơ bộ chương trình giám sát, đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Cảnh sát PC&CC tỉnh. Đồng chí đề nghị, đơn vị quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập huấn, bồi dưỡng về PCCC ở cơ sở; thường xuyên rà soát, bổ sung thực hiện quy hoạch PCCC; tổng rà soát các điều kiện phương tiện cần phải có để đánh giá thực trạng PCCC. Từ đó, tham mưu với tỉnh hiện đại hóa các điều kiện PCCC. Tăng cường chất lượng, hiệu quả thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm về PCCC; nâng cao trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở để công tác PCCC đi vào chất lượng, hiệu quả.

              Khương Duy – Cảnh sát PC&CC tỉnh

Tác giả: Khương Duy - Nguồn: Cảnh sát PC&CC tỉnh - Số lần được xem: 1286

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Chuyên mục "Toàn dân PCCC" tháng 2/2017 Toàn dân PCCC tháng 12.2016 Toàn dân PCCC tháng 11 Kỹ năng thoát nạn quán karaoke Clip cổ động 114
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website