Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan ban hành Cấp ban hành Thời gian ban hành Tải về
1 Đơn đề nghị cấp/cấp lại/đổi "Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy" (Mẫu PC21) Mẫu tờ khai
26/10/2016
2 Đơn đề nghị kiểm định phương tiện PCCC (Mẫu số PC17) Mẫu tờ khai
26/10/2016
3 Đơn đăng kí lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC (Mẫu PC14) Mẫu tờ khai
26/10/2016
4 Phương án chữa cháy của cơ sở (Mẫu PC11) Mẫu tờ khai
26/10/2016
5 Thông báo Về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu PC06) Mẫu tờ khai
26/10/2016
6 Mẫu Đơn: Đề nghị kiểm tra điều kiện an toàn về PC&CC Mẫu tờ khai
20/10/2016
7 Mẫu Đơn: Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ (Mẫu số PC02) Mẫu tờ khai
20/10/2016