Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC

Nội dung

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính theo hướng minh bạch, công khai, ngày 28/7/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4744/QĐ-BCA-C66 về việc "Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an".Đây là bộ thủ tục đầy đủ, toàn diện, chi tiết về các quy trình, hồ sơ, nội dung, thời gian ... liên quan đến lĩnh vực PCCC . Có 2 cấp giải quyết thủ tục, gồm: Cấp Trung ương (Cục Cảnh sát PCCC&CNCH) và cấp tỉnh (Cảnh sát PCCC cấp tỉnh hoặc Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an cấp tỉnh). Qua đó, góp phần tháo gỡ các rào cản về hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Danh sách file:

Các thủ tục khác