Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy (đối với phương tiện của tổ chức có trụ sở hoạt động trên địa bàn quản lý) và các phòng Cảnh sát PC&CC số 1, 2, 3, 4 (đối với phương tiện của cá nhân cư trú trên địa bàn quản lý). Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

Bước 3. Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy và các phòng Cảnh sát PC&CC số 1, 2, 3, 4 tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

Bước 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy và các phòng Cảnh sát PC&CC số 1, 2, 3, 4.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (mẫu PC02);
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ); giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với phương tiện thủy nội địa); giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng, xi téc chứa chất, hàng nguy hiểm theo quy định của các Bộ, ngành (nếu có); hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

+ Số lượng: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện và cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên lãnh thổ Việt Nam.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Đối với phương tiện của tổ chức: Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy (Địa chỉ: Xã Thanh Trù, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

*Đối với phương tiện của cá nhân cư trú trên địa bàn quản lý:

+ Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 (Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 (Địa chỉ: Số nhà 1002, đường Trường Chinh, Khu Du lịch Đại Lải, TX. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 (Địa chỉ: Xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Phòng Cảnh sát PC&CC số 4 (Địa chỉ: Xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (mẫu PC02 ban hành theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phương tiện giao thông cơ giới phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy và các điều kiện an toàn vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ khác.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Các thủ tục khác