Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII của Đảng; Nghị quyết số 23 NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư

Ngày đăng: 24/07/2018  - Lượt xem: 1311

Sáng ngày 24/7/2018 Đảng ủy Cảnh sát PC&CC tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII của Đảng; Nghị quyết số 23 NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư cho 250 các đồng chí cán bộ, đảng viên. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Minh Dũng – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Điều – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã hướng dẫn các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị TW7, khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp…

Đồng chí Lê Thị Điều – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Đồng thời, các đồng chí cán bộ, đảng viên cũng được hướng dẫn nghiên cứu, học tập các nội dung của Nghị quyết số 23 NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị  về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

     

       Đồng chí Đại tá Trần Minh Dũng – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đại tá Trần Minh Dũng – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh yêu cầu các chi bộ  trực thuộc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết TW7, khóa XII; Nghị quyết số 23 NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư tại chi bộ đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức truyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi bằng nhiều hình thức tới tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị.

Tác giả: Lệ Thu - Nguồn: Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1311

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Chuyên mục "Toàn dân PCCC" tháng 2/2017 Toàn dân PCCC tháng 12.2016 Toàn dân PCCC tháng 11 Kỹ năng thoát nạn quán karaoke Clip cổ động 114
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website